Tre intresseorganisationer i ett unikt samarbete

Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne samarbetar i överenskommelse med Kultur Skåne i detta unika samarbete för scenkonstproducenter, arrangörer och publik. Vi arbetar med förmedling, strategisk utveckling och kompetensutveckling i ett antal gemensamma projekt.

Läs mer  på vår hemsida:
www.skane.riksteatern.seLäs mer på vår hemsida:
www.danscentrumsyd.se

Läs mer på vår hemsida:
www.teatercentrum.se

Vad är resurscentrum för scenkonst?

De tre organisationer som tillsammans skapar resurscentrum för scenkonst är Danscentrum Syd, Riksteatern Skåne och Teatercentrum Södra. Sedan 2008 har vi, både sinsemellan och tillsammans med Kultur Skåne, diskuterat ett ökat samarbete för att bättre använda befintliga nätverk och resurser inom scenkonstområdet och för att utveckla nya sätt att bemöta gemensamma utmaningar. Sedan januari 2012 pågår verksamheten i gemensamma lokaler i kulturhuset Mazetti i Malmö med ekonomiskt stöd från Kultur Skåne. Målet är att hitta nya sätt att föra ut mer högkvalitativ scenkonst till en större publik i hela regionen.