Våra projekt

VASS
- SCENKONST SOM VÅGAR

är scenkonst som ifrågasätter samtiden och undersöker framtiden. Dessutom är den producerad i Skåne.

VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera frigrupps-föreställningar utanför storstäderna! 

www.vass-scen.se

PRODUCENTPOOLEN
riktar sig till fria scenkonstnärer i Skåne. Vi erbjuder rådgivning och informationsdelning till juridiska medlemmar i Danscentrum Syd och Teatercentrum Södra. 

Producentpoolen hanterar frågor som rör t.ex. produktion, administration, budget/ekonomi, marknadsföring och försäljning.

www.producentpoolen.se

DIGITALA FÖRESTÄLLNINGAR
Scenkonst på den digitala scenen kan medföra längre liv för en föreställning, marknads-förings- och försäljnings-möjligheter, utökat publikarbete, stärkt varumärke och mycket mer.

Vi identifierar och utvecklar möjligheter för spridning av digitaliserad scenkonst.

PROJEKTPLATSER
I våra lokaler i kulturhuset Mazetti i centrala Malmö, erbjuder vi ett antal projektplatser. Dessa platser kan efter ansökan hyras för 500 kr per månad under den period projektet varar.

Just nu hyr Musikcentrum Syd, Centrum för dramatik, Banditsagor, Teater JaLaDa samt Kollaborativet plats hos oss.

DIGITAL UTBUDSDAG
Innehållet erbjuder produktioner för inköpare inom både dans- och teaterområdet. Inga begränsningar vad gäller målgrupp eller genre. Vi använder ett nytt format som skiljer sig från trailern. Filmer c:a 8-9 min. som visar hela scener.

www.digitalutbudsdag.se